LOGOS


PRACOWNIA WSPOMAGANIA ROZWOJU

Jako niepubliczna wielospecjalistyczna placówka oferujemy pomoc dla dzieci
i młodzieży w zakresie logorytmiki oraz terapii.

MAŁY KSIĄŻĘ


PRACOWNIA WSPOMAGANIA ROZWOJU

Nasza placówka obejmuje działania z zakresu rozwoju oraz wychowania dziecka, wspomagania młodzieży
i dorosłych w trudnych sytuacjach życiowych