LOGOS

PRACOWNIA WSPOMAGANIA ROZWOJU

Jako niepubliczna wielospecjalistyczna placówka oferujemy pomoc dla dzieci i młodzieży w zakresie logorytmiki oraz terapii.