Oferta dla dzieci

i młodzieży

Logorytmika dla maluszków

Grupowe zajęcia dla dzieci od 2. do 3,5. roku życia, wg. autorskiego programu, łączącego wczesne wspomaganie rozwoju mowy z logorytmiką

Wspomaganie rozwoju małego dziecka z trudnościami w komunikacji

Dla rodziców i dzieci od 2-go do 4-go roku życia z zaburzeniami komunikacji (opóźnionym rozwojem mowy, niedokształceniem mowy o typie afazji, ASD).

Trening słuchowy

Zajęcia grupowe stymulujące percepcję słuchową dla uczniów klas 0, 1- 2, 3- 4. Trening słuchowy może stanowić dodatkowe wsparcie dla dzieci, biorących udział w terapii metodą Warnkego.

Diagnoza i konsultacja

diagnoza logopedyczna

diagnoza neurologopedyczna

Terapia

terapia wczesnego wspomaga rozwoju dziecka terapia Integracji Sensorycznej

Sensoplastyka

To marka zajęć rozwojowych dla dzieci w wieku od 0 do 100lat.