Oferta dla dzieci

i młodzieży

Diagnoza i konsultacja

diagnoza logopedyczna

diagnoza neurologopedyczna

Terapia

terapia wczesnego wspomaga rozwoju dziecka terapia Integracji Sensorycznej

Zajęcia grupowe

Trening umiejętności społecznych (TUS)

Przed pierwszym dzwonkiem

To marka zajęć rozwojowych dla dzieci w wieku od 0 do 100lat.

Naszym celem jest wspieranie rozwoju kompetencji intra oraz interpersonalnych poprzez odpowiednie przygotowanie przestrzeni oraz oparcie procesu twórczego na podejściu coachingowym.