Szkoła dla rodziców

„Oferta zajęć grupowych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców”

Zajęcia są propozycją dla rodziców, którzy potrzebują pomocy w nabywaniu i rozwijaniu swoich umiejętności wychowawczych.

Spotkania służą pomocą w zrozumieniu swojej roli jako rodzica lub opiekuna, w poszukiwaniu satysfakcjonującego „bycia” z dzieckiem, wzbogaceniu swoich kompetencji wychowawczych.

Program zajęć obejmuje m.in. budowanie relacji dorosły – dziecko, wspieranie dziecka w procesie usamodzielnienia się, budowanie realnego poczucia wartości dziecka i szukania sposobów konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

„Szkoła dla Rodziców” - cykl 8-10 spotkań trwających po 2 godziny każde. Spotkania mają charakter warsztatowy, grupa zamknięta. Tematy poszczególnych spotkań dotyczą m.in. :

  • poznanie, integracja i kontakt w grupie
  • granice, które stawiamy dziecku
  • uczucia
  • zachęcanie do współpracy
  • konsekwencja wychowawcza zamiast karania (rozwój samodyscypliny)
  • rozwiązywanie problemów i konfliktów
  • zachęcanie do samodzielności
  • wpisywanie dziecka w określone role i uwalnianie od nich
  • pomocna pochwała i zachęta

Zgodnie z założeniami programu, zajęcia prowadzone są przez dwóch terapeutów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia do prowadzenia zajęć oraz doświadczenie w realizacji podobnych projektów w ramach „szkoły dla Rodziców..”.

Masz pytanie?

Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego, adresu email lub telefonicznie!