Zajęcia grupowe

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym

Trening Umiejętności Społecznych

Trening grupowy dla dzieci doświadczających trudności w kontaktach z innymi, zwłaszcza w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej.

Cel zajęć:

trenowanie umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, pracy nad przestrzeganiem zasad, rozumieniem i wyrażaniem emocji, nauka samokontroli, praca nad rozwiązywaniem konfliktów. Trening Umiejętności Społecznych jest metodą pozwalającą na zdobywanie nowych doświadczeń w bezpiecznych warunkach.

Grupa:

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz szkolnym. Ograniczona liczebność grupy (5-6 dzieci).


Czas trwania zajęć:

60 minut – 1 raz w tygodniu.

Jeden cykl treningowy to 12 spotkań, około 3 miesiące


Jedna z metod stosowanych w logopedii i rehabilitacji

Logorytmika

Zajęcia dla dzieci od 3 do 5 roku życia


Program jest dostosowany do danej grupy wiekowej. Poprzez zabawy ruchowe, muzyczno- rytmiczne i logopedyczne, zajęcia wspomagają rozwój mowy dziecka, doskonalą percepcję słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową, orientację w schemacie ciała, usprawniają motorykę dużą i małą oraz motorykę narządów mowy, ćwiczą koncentrację, uwagę i pamięć.Zajęcia prowadzone są w małych grupach 5-6 osobowych*.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają od 30 do 45 min

(w zależności od grupy wiekowej).


wg. Metody Krakowskiej -prof J. Cieszyńskiej

Wczesna nauka czytania dla dzieci metodą symultaniczno-sekwencyjną

Przeznaczona jest dla dzieci od 3 roku życia.


Ułatwia opanowanie nauki czytania. Dzięki stosowanej metodyce, czytanie staje się dla dzieci zabawą, w której chętnie biorą udział.


Program nauki czytania jest zgodny z rozwojem mowy dziecka - od samogłosek, wyrażeń dźwiękonaśladowczych, poprzez sylaby

w paradygmatach, do wyrazów i zdań.


dla dzieci od 5 do 7 roku życia

Przed Pierwszym Dzwonkiem

Ogólnorozwojowe zajęcia dla dzieci od 5 do 7 roku życia, prowadzone przez logopedę i psychologa


Cel zajęć:

przygotowanie do rozpoczęcia nauki w szkole


Treści:

  • nauka czytania w oparciu o metodę symultaniczno-sekwencyjną (metoda krakowska);
  • ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej- ich odpowiedni poziom decyduje o tempie uczenia się
  • czytania i pisania, ćwiczenia pamięci i uwagi słuchowej,
  • gry językowe, rozwijanie słownika czynnego, umiejętności dialogowania i narracji,
  • doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego,
  • elementy terapii ręki,

rozwijanie kreatywności dziecka.

Forma:

Z uwagi na zabawowy charakter zajęć nauka staje się

przyjemnością !


Masz pytanie?

Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego, adresu email lub telefonicznie!