Trening słuchowy

Grupowe zajęcia stymulujące percepcję słuchową dla uczniów klas 0, 1 - 2, 3 -4.

W szczególności przeznaczone dla dzieci:

Z zaburzeniami przetwarzania słuchowego,

Z trudnościami z opanowaniem czytania i pisania,

Z wadami wymowy,

Z zaburzeniami rozumienia

Zajęcia składają się z 12 spotkań po 45 minut

Etapy cyklu terapeutycznego:

  1. Wstępna konsultacja z rodzicem
  2. Badanie przetwarzania słuchowego (zalecane, choć nie jest warunkiem koniecznym do udziału w zajęciach)
  3. Cykl 12 spotkań terapeutycznych
  4. Podsumowująca konsultacja z rodzicem

Zajęcia prowadzone są przez surdologopedę oraz terapeutę metody Warnkego.

ZAPISY

Zapraszamy do zapisu za pośrednictwem formularza kontaktowego, adresu email lub telefonicznie!