Neurorozwojowy Turnus Terapeutyczny dla dzieci 3-4 letnich.

Program:

  • terapia logopedyczna
  • logorytmika
  • trening z wykorzystaniem słuchawek Forbrain, Soundsory,
  • zajęcia integracji sensorycznej – sensozabawy
  • MRR W. Sherborn animacje