Terapia

Terapia wczesnego wspomaga rozwoju dziecka
Terapia Integracji Sensorycznej
Terapia logopedyczna
Terapia neurologopedyczna
Terapia psychologiczno-pedagogiczna
Terapia psychologiczna/ psychoterapia
Terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD),
Terapia dysleksji, zaburzeń lateralizacji i problemów w uczeniu się
Terapia ręki
Terapia rodzin

Masz pytanie?

Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego, adresu email lub telefonicznie!